This page introduces traditional ceremonial arts that you can see in Kagoshima City. Please visit to see these unique events.

January
Motsu Chiinju-jinja Hounou gyoji
February
Kaibou Nigatsu Matsuri
Kawakami Tenmagu Harumatsuri
March
Ookubo-napo jinaj harumatsuri
Yoshimizu Kishibojin-jinja Nigatsu-matsuri
Shimokedana Nigatsu-matsuri
Obisako Chinju-jinja Haru-matsuri
Shobu-jinja Sangatsu-matsuri
Honjohanao-jinja Haru-no-reisai
Hanano-sangatasu-sai
April
Kariyazaki Keiro Hanamikai
Miyaji-syuraku no hanami
Yoshino hyoroku yumematsuri
May
Koyo Shogakko Undoukai
Hiroki Shogakko Undoukai
Inuzako Shogakko Undoukai
July
Rokugatsudo Natsu-matsuri
Rokugatsudo Natsu-matsuri hounou
Rokugatsudou
August
Hakusan-jinja hounou
September
Hanao-jinja Aki-no-taisai
October
Suwa-jinja Hounou Gyoji
November
Yatsufusa-jinja Reisai
Sebaru Hayato Mai-matsuri
Kuromaru-jinja Reisai
Oosahima-jinja Aki-no-taisai
December
Yoshimitsu-jinja Oomisoka Hounou
Sai-jinja Hounou